Home > Committees > Program Committee

Program Committee

Co-Chairs:


Chen, Songxi (Peking University)


Fan, Jianqing (Princeton University)


Members:


Cai, T. Tony  (University of Pennsylvania)

Chang, Jinyuan (Southwestern University of Finance and Economics)

Cui, Hengjian (Capital Normal University)

Fan, Yingying (University of Southern California)

He, Xuming (University of Michigan)

Huang, Jian (The Hong Kong Polytechnic University)

Jin, Jiashun (Carnegie Mellon University)

Zheng, Tracy Ke (Harvard University)

Li, Kunpeng (Capital University of Economics and Business)

Li, Qizhai (Chinese Academy of Sciences)

Li, Runze (The Pennsylvania State University)

Li, Yang (Renmin University of China)

Lin, Huazhen (Southwestern University of Finance and Economics)

Liu, Weidong (Shanghai Jiao Tong University)

Lv, Haiqi (National Bureau of Statistics)

Mi, Zichuan (Shanxi University of Finance and Economics)

Pan, Jianxin (Beijing Normal University, Zhuhai)

Shao, Qiman (Southern University of Science and Technology)

Shi, Jian (Chinese Academy of Sciences)

Tang, Niansheng (Yunnan University)

Wang, Hansheng (Peking University)

Wang, Judy (George Washington University)

Wang, Xueqin (University of Science and Technology of China)

Wang, Zhaojun (Nankai University)

Yang, Lijian (Tsinghua University)

Yao, Fang (Peking University)

Yao, Jianfeng (The Chinese University of Hong Kong-Shenzhen)

Yao, Qiwei (London School of Economics and Political Science, UK)

Zheng, Shurong (Northeast Normal University)

Zhong, Wei (Xiamen University)

Zhou, Yong (East China Normal University)

Zhu, Ji (University of Michigan)

Zhu, Liping (Renmin University of China)

Zou, Changliang (Nankai University)

Zhao, Linda (University of Pennsylvania)